top of page
R0026357Mattis2024_fotograf_DonnLee (1).jpg
Viktor Fröjd, danskonstnär, är baserad i Malmö, Skåne. Genom både beställningsupprag och egna produktioner skapar och koreograferar Viktor verk för större och mindre scener som turnerar runt om i Sverige. Med övertygelsen om dansen potential som en väg till en djupare förståelse av att vara människa så har arbetet de senaste åren kretsat kring ärlighet, början, tid (icke tid) och den sociala kraften. Att ha sin grund i street och klubbdans betyder att det improvisatoriska ständigt är närvarande, förståelsen för det sociala, att alla (och allt) som är i rummet (utövare och åskådare) påverkar både stämningen och det som faktiskt uppstår. Snarare än ett normkritiskt förhållningssätt till genre eller scenkonst i allmänhet skulle Viktor förklara det som ett förhållningssätt som bygger på kraften och dansens potential till att öppna upp för varje persons egna upplevelse genom lust och gemenskap.

Viktor Fröjd är utbildad vid streetdanceutbildningen på Åsa folkhögskola utanför Katrineholm och har en kandidat i danspedagogik med inriktning street från DOCH - Dans och Cirkushögskolan i Stockholm.


Viktor Fröjds dansförställningar och projekt produceras av Kulturföreningen IVER som har verksamhetsstöd från Kulturrådet och Region Skåne. Utöver sina koreografiska och dansiga uppdrag är han konstnärlig ledare för Malmö Dance Week, ledamot i Konstnärsnämndens styrelse sedan 2022 och i juryn för Swedbanksägarstiftelses danspris sedan 2022. 

 

Läs mer

 
bottom of page